Susținem afacerile pentru un viitor mai verde!

EmissionX este o platformă inovatoare care ajută companiile să gestioneze, prin calcul și raportare, emisiile de carbon directe și indirecte (Scopul 1, 2 și 3). Evaluează furnizorii și clienții, alocă emisiile de carbon pe produse și servicii finale, reducând astfel emisiile de carbon și costurile asociate.

Fă din sustenabilitate avantajul tău competitiv distinctiv

EmissionX reduce provocările administrative ale raportării ESG și respectării standardelor, permițând companiilor să obțină rezultate durabile, prin informații valoroase, acționabile.

Date

Optimizează procesul de colectare și structurare a datelor de sustenabilitate și ESG prin workflow-uri robuste și integrare perfectă.

Monitorizare și Raportare

Calculează emisiile de Scop 1, 2 si 3. Generează rapoarte în conformitate cu așteptările autorităților de reglementare.

Contabilitate

Alocă emisiile pe resurse, procese și scop, printr-un sistem de contabilitate de tipul e-liabilities.

Decarbonizare

Crește economiile și redu strategic emisiile de carbon, aplicând metoda Balanced Scorecard.

brand-number-one-1

Partners:

&

&

Pachete de Sustenabilitate adaptate pentru o gamă largă de organizații

Training

Pachete de training educațional pe teme de sustenabilitate

Consultanță

Dezvoltarea strategiei ESG și integrarea în procesul de investiții și performanță

Platforma Software

Platformă digitală responsabilă de Raportare, Planificare, Contabilitate și Management Strategic.

Platforma EmissionX a fost dezvoltată ca rezultat al proiectului GUES (Green Upstream Engagement Solution)

Proiectul GUES beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 120.000 EUR din partea Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei prin intermediul Granturilor SEE. Scopul proiectului este de a oferi companiilor un instrument performant de contabilizare a emisiilor de carbon, pentru raportarea și gestionarea acestora din Scopul 1, 2 și 3 (pe întregul lanț valoric).
Granturile SEE și Norvegia reprezintă contribuția Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei la o Europă verde, competitivă și inclusivă.
Există două obiective generale: reducerea disparităților economice și sociale în Europa și consolidarea relațiilor bilaterale între țările donatoare și 15 țări din UE, Europa Centrală, de Sud și țările Baltice. Cele trei țări donatoare cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul privind Spațiul Economic European (SEE). Donatorii au furnizat 3,3 miliarde EUR prin scheme consecutive de granturi între 1994 și 2014.

Pentru perioada 2014-2021, Granturile SEE și Norvegia se ridică la 2,8 miliarde EUR. Prioritățile pentru această perioadă sunt:

#1 Inovare, Cercetare, Educație și Competitivitate
#2 Incluziune Socială, Ocuparea Forței de Muncă în Rândul Tinerilor și Reducerea Sărăciei
#3 Mediu, Energie, Schimbări Climatice și Economie cu Emisii Reduse de Carbon
#4 Cultură, Societate Civilă, Buna Guvernare și Drepturi Fundamentale
#5 Justiție și Afaceri Interne

Eligibilitatea pentru granturi reflectă criteriile stabilite pentru Fondul de coeziune al UE destinat țărilor membre în care venitul național brut (VNB) pe locuitor este mai mic de 90% din media UE.
Schema Granturilor SEE și Norvegia constă din două mecanisme financiare. Granturile SEE sunt finanțate în comun de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, ale căror contribuții se bazează pe PIB-ul lor. Granturile Norvegiei sunt finanțate exclusiv de Norvegia.
Mai multe informații pe: www.eeagrants.romania și www.norwaygrants.romania